Informacija apie darbo užmokestį

Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direkcijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų vidutinis mėnesio darbo užmokestis eurais

Atnaujinta 2017-10-10

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų skaičius 2016 m.

2016 m.

Darbuotojų skaičius 2017 m. III ketv.

2017 m. III ketv.

Valstybės tarnautojai

Direktorius

1

1160

1

1264

Direktoriaus pavaduotojas

1

990

1

1117

Skyriaus vedėjas

5

942

5

997

Vyriausiasis specialistas

10

718

11

744

Vyresnysis specialistas

3

759

3

783

Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartį

Biologas

1

466

1

429

Neformaliojo švietimo specialistas

1

501

1

486

Visuomenės informavimo specialistas

1

501

1

438

Ekskursijų vadovas

-

-

1

404

Bitininkystės poskyrio vedėjas

1

501

1

592

Muziejaus ekskursijų vadovas

-

-

1

477

Labanoro RP lankytojų centro administratorius

1

504

1

576

Ūkvedys

1

501

1

699

Amatų meistras

1

385

1

432

Meistras

3

402

3

461

Traktorininkas

1

402

1

448

Valytojas

1

402

1

510

Darbininkas

-

-

5

387

Bitininkystės muziejaus ūkvedys

-

-

1

196