Informacija apie darbo užmokestį

Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direkcijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų vidutinis mėnesio darbo užmokestis eurais

Atnaujinta 2018-01-10

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų skaičius 2017 m.

2017 m.

Darbuotojų skaičius 2017 m. IV ketv.

2017 m. IV ketv.

Valstybės tarnautojai

Direktorius

1

1278

1

1336

Direktoriaus pavaduotojas

1

1116

1

1134

Skyriaus vedėjas

5

995

5

996

Vyriausiasis specialistas

11

753

11

752

Vyresnysis specialistas

2

771

2

778

Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartį

Biologas

1

430

1

431

Neformaliojo švietimo specialistas

1

478

1

470

Visuomenės informavimo specialistas

1

436

1

431

Bitininkystės poskyrio vedėjas

1

583

1

575

Muziejaus ekskursijų vadovas

1

479

1

470

Labanoro RP lankytojų centro administratorius

1

510

1

518

Ūkvedys

1

608

1

571

Amatų meistras

1

426

1

430

Meistras

3

423

3

404

Traktorininkas

1

414

1

404

Valytojas

1

457

1

427

Darbininkas

1

380

1

380