Administracinės paslaugos

Asmens skundų, pranešimų ir prašymų priėmimas ir nagrinėjimas

Dirbtinio vandens telkinio įrengimo saugomoje teritorijoje derinimas

Aukštaitijos nacionalinio parko ir Lanbanoro regioninio parko direkcijos turimų dokumentų, patvirtininačių tam tikrus juridinius faktus, išdavimas

Pažymos apie leidimą miškui įveisti „Natura 2000“ teritorijoje išdavimas

Pažymos apie valdoje nustatytus veiklos apribojimus privataus miško savininkams ar jų asociacijoms, siekiantiems paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Su Natura 2000 ir Vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos“ veiklos sritį „Parama Natura 2000 miškuose“, išdavimas