2015-05-16 Gaspadoriai ! Gaspadinės ! Kviečia Meironų Sekminės!
Sekminės

   Šįkart, kas batuoti, o kas ratuoti, nepavėluokit gegužės 23d. 13 val. į šv.Mišias po atviru dangum Meironų kaimo vidury. O po jų pasiklausykit apie senuosius Meironų kaimo papročius: „tuos čėsus, kai karvės ažerais plaukiojo, ė jaunimas un Briedžiukalnia kuokines ruošė”.

 

   Sužinokit, kaip Sekmines švenčia kaimynai baltarusiai: Baltarusijos valstybinio dailės ir kultūros universiteto etnologijos ir folkloro katedros ketvirto kurso studentų kolektyvas „STRALA“ ( vadovė – Evelina Ščadrina) dovanos Jums baltarusių folkloro programą. O jau tada laikas ir kojas pamiklint su smagia liaudiškos muzikos kapela „Gija“ iš pa Utenas (vadovas Kęstutis Čiauška), tradicinės Sekminių kiaušinienės ir Meironų gaspadinių paruoštų gardumynų paragaut. Taigi nepramiegokit ir į Meironų Sekmines atvažiuokit.

   Iš anksto dėkavojam nuolatiniams šventės rėmėjams: KŪB „Danalta“ ir UAB „Mūsų krautuvėlė“. Informaciniams rėmėjams - Ignalinos rajono laikraščiams „Mūsų Ignalina“ ir „Nauja vaga“.

Organizatoriai: Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direkcija, Ignalinos seniūnija, Meironų kaimo bendruomenė.