Paskatinimai ir nuobaudos

2015 m. vasario 17 d. 1 darbuotojas paskatintas padėka už nepriekaištingą pareigų vykdymą.

2015 m. vasario 5 d. 1 darbuotojui skirta Kultūros ministerijos padėka už svarų indėlį į Lietuvos kultūrą

2014 metais iš viso:

10 direkcijos darbuotojų paskatinta padėkomis už profesionalų pareigų atlikimą, sąžiningą ir ilgametį darbą

1 darbuotojas apdovanotas III laipsnio Nusipelniusio aplinkosaugininko ženklu.

1 darbuotojui skirtas papeikimas