2015-01-19 Mes - Aukštaičiai!
Image

2015 - ieji metai paskelbti etnografinių regionų metais. Sausio 19 dieną visa Lietuva juos pasitinka šiai progai skirtais renginiais. Pagerbdami savo protėvių žemę, istoriją, kultūrą, besididžiuodami būdami plačiosios Aukštaitijos dalele bei pasitikdami etnografinių regionų metus, Aukštaitijos nacionalinio parko darbuotojai šįryt iškilmingai iškėlė Aukštaitijos regiono vėliavą šalia Direkcijos pastato. Aukštaitijos regiono vėliavoje pavaizduotas Aukštaitijos herbas, sukurtas remiantis Žygimanto Augusto laikų Lietuvos mažuoju antspaudu, jo sidabriniame lauke pavaizduotas raudonas šarvuotas raitelis su pakeltu kalaviju dešinėje rankoje. Skydą laiko du sidabriniai angelai, stovintys ant sidabrinio kaspino, kuriame raudonomis raidėmis įrašytas lotyniškas devizas Patriam tuam mundum existima - Savo Tėvynę laikyk visu pasauliu. Tai amžinas priesakas mums, aukštaičiams, nepamiršti savo šaknų.