2013-09-30 Ladakalnio šlaite žaliuos visų Lietuvos prezidentų alėja
Prezidentas R.Paksas ir jį lydintys asmenys

Rugsėjo 27 d. Aukštaitijos nacionalinis parkas vėl sulaukė neeilinių svečių. Ant didingojo Ladakalnio vyko prezidentinių ąžuolų sodinimo ceremonija, kurioje dalyvavo Lietuvos Prezidentas, Europos Parlamento frakcijos "Laisvės ir demokratijos Europa" vicepirmininkas Rolandas Paksas, Aplinkos ministras Valentinas Mazuronis, Lietuvos gyventojų ir rezistencijos tyrimų centro atstovė Rita Godliauskienė, Lietuvos Nepriklausomybės akto signataras Česlovas Juršėnas ir dar daug kitų garbių svečių. Per nepilną metų ratą prezidentinių ąžuolų sodinimo Ladakalnio šlaite ceremonija vyko jau trečiąkart. Mūsų kraštiečio, Lietuvos Nepriklausomybės akto signataro Česlovo Juršėno iniciatyva šalia Prezidentų Antano Smetonos ir Algirdo Brazausko ąžuolų gražiai išsirikiavo ir Lietuvos Prezidentų Jono Žemaičio, Dalios Grybauskaitės, Kazio Griniaus, Valdo Adamkaus ąžuoliukai. O rugsėjo dvidešimt septintąją ši graži tradicija laikinai užbaigta - Ladakalnio šlaite šaknis įleido dar du Lietuvos Prezidentų Rolando Pakso ir Aleksandro Stulginskio ąžuoliukai.