2013-09-23 LEADER projekto lėšomis sutvarkytas Papiliakalnės, Ginučių archeologinis kompleksas
Ginučių piliakalnis

2013 m. Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direkcija sėkmingai įgyvendino projektą Nr. LEADER-12-IGNALINA-02-001 "Papiliakalnės, Ginučių piliakalnio tvarkymas" pagal vietos plėtros strategijos "Ignalinos rajono kaimo plėtros strategija" II prioriteto 2.2 priemonę "Kultūros ir kultūros paveldo objektų būklės gerinimas". Projekto metu įsigyta piliakalnio tvarkymui reikalinga įranga. Su ja, savanoriškose talkose talkinant Lietuvos parkuose dirbantiems savanoriams bei Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direkcijos darbuotojams, buvo pašalintos medžių ir krūmų atžalos, kad greitai želiantys krūmynai nenustelbtų piliakalnio terasų ir neužstotų vaizdų į piliakalnių papėdes bei duburiuose tyvuliuojančius ežerus, nušienauta piliakalnio teritorija. Taip pat buvo parengta ir išleista informacinė brošiūra "Papiliakalnės, Ginučių piliakalnis" lietuvių ir anglų kalbomis pristatanti archeologinio komplekso istoriją bei projekto metu nuveiktus darbus. Projekto metu įsigyta įranga dar ne vienerius metus pasitarnaus palaikant tvarkingą piliakalnio kraštovaizdį, o išleistas informacinis leidinys išsamiai supažindins lankytojus su šio unikalaus archeologinio objekto istorine verte.

Papiliakalnės, Ginučių archeologinis kompleksas yra vienas populiariausių turistų traukos centrų Aukštaitijos nacionaliniame parke. Jis žavi savo istorine didybe ir unikaliu kraštovaizdžiu. Sukurta patogi lankymo infrastruktūra – įrengtos automobilių stovėjimo aikštelės, išsilaipinimo vietos vandens turistams (vietovė pasiekiama nacionaline vandens turizmo trasa "Aukštaitijos nacionalinio parko ežerynas" keliaujantiems žygeiviams), takai bei laiptai, stendai, suoliukai, dviračių stovai atveria visas galimybes lengvai pasiekti Ginučių ir Papiliakalnės piliakalnių viršūnes, susipažinti su piliakalnių istorija ir žvelgiant į krūmynų neužgožtas terasas, įsivaizduoti, kur stovėjo didinga Linkmenų pilis, suvokti, kaip žmogus prisitaikė gamtos sukurtas sąlygas savo gyvenimui ir gynybai nuo priešų.

Image