Meilė Gustaitytė


Kadu naktelė akelas atmerkia

Kadu naktelė akelas atmerkia
Ir nubudzina menulį basų,
Pilnatin kojelas inmerkį
Geriam rieškucom vidurnakco rasų.

Pabyra ašaros kap pupos,
Nes vasara lakia, vai lakia.
Cik kvapas medaus galvon cykiai supas,
Paskucinį vasaros pasakų seka mums žvaigždės apakį.