Parama parkui

JŪS GALITE PAREMTI PARKĄ

Pasinaudoję Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo jums suteikta teise, jūs galite 2% savo pajamų mokesčio skirti parko direkcijai. Tuo tikslu reikėtų užpildyti prašymo formą FR0512 ir pateikti ją Valstybinei mokesčių inspekcijai iki gegužės 1 d.

Pildant prašymą tereikia įrašyti paramos gavėjo kodą. Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direkcijos kodas yra 188715560.

Jūsų parama bus naudojama:
- tradicinių renginių (Sekminių, Medkopio pabaigos šventei) organizavimui ir etninės kultūros puoselėjimui;
- gyvūnijos, augalijos ir kraštovaizddžio apsaugai, aplinkos apsaugos propagavimui ir ekologiniam ugdymui;
- gamtos ir kultūros vertybių bei lankytinų objektų priežiūrai;
- informacinės ir rekreacinės infrastruktūros priežiūrai ir plėtrai.

Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direkcijai skirtos 2011 ir 2012 m. gyventojų pajamų mokesčio 2% lėšos buvo labai mažos, todėl iki šiol nebuvo panaudotos, o yra kaupiamos. Sukaupus didesnę sumą lėšos bus panaudotos aukščiau išvardintoms veikloms.