Natura 2000

NATURA 2000

 

Aplinkos, taip pat ir gamtinės įvairovės, apsauga yra viena iš prioritetinių Europos Sąjungos politikos sričių, todėl tam skiriamas ypatingas dėmesys. 1979 ir 1992 metais priimtos dvi pagrindinės ES gamtos apsaugos direktyvos – „Laukinių paukščių apsaugos“ ir „Gamtinių buveinių ir gyvūnijos bei augalijos apsaugos“. Trumpiau jos dažniausiai vadinamos Paukščių ir Buveinių direktyvomis.Šios direktyvos numato retų, nykstančių ar dėl kitų priežasčių ypač vertingų buveinių ir augalų bei gyvūnų rūšių apsaugą. ES šalys narės numato direktyvose išvardintų rūšių apsaugą savo teritorijoje, parenka joms specialias saugomas teritorijas. Visos ES šalių išskirtos saugomos teritorijos jungiamos į vieningą Europos Sąjungos saugomų gamtinių teritorijų tinklą – NATURA 2000.

Į šį tinklą numatoma įjungti beveik visą Aukštaitijos nacionalinio parko teritoriją. Tai tik dar kartą įrodo, kokia turtinga yra gamtiniu požiūriu parko teritorija.

Plačiau apie NATURA 2000 skaitykite
Aplinkos ministerijos interneto svetainėjeNATURA 2000 išmokų tvarka (nuo 2015 m.)