Archeologija

ARCHEOLOGIJA

Priešistorinės gyvenvietės
Pilkapiai
Piliakalniai

Priešistorinės gyvenvietės 

Tiksliau datuotų radinių iš 3 tūkst. pr. Kristų rasta tyrinėjant viduriniojo akmens amžiaus žmonių gyvenvietes prie Kretuonėlės upės pietinėje parko dalyje. Žemės sluoksnyje rasta buvusių židinių ir statinių liekanų, buitinių įrankių ir ginklų, netgi molio šukių. Kitos akmens amžiaus gyvenvietės rastos netoliese prie Kretuono, Žeimenų, Dringio ir Balčio ežerų. Norinčius susipažinti su akmens amžiaus žmonių gyvenimu kviečia akmens amžiaus būsto ekspozicija Palūšėje.

Parko teritorijoje gausu ne tik akmens, bet ir žalvario amžiui priklausančių radinių: buities įrankių, ginklų, ypač kirvių. Jų rasta prie Tauragno ežero, Kirdeikiuose, Šakarvos ir Daunorių kaimuose.

Į viršų


Pilkapiai 

Aukštaitijos nacionaliniame parke gausu pilkapių. Tai senovės žmonių laidojimo vietos. Laidojimas pilkapiuose Rytų Lietuvoje buvo paplitęs nuo IV a. pradžios iki XII a. Pilkapiai išsidėstę grupėmis. Kiekvienoje iš jų gali būti nuo keliolikos iki kelių šimtų pilkapių. Iš viso parko teritorijoje yra 45 pilkapynai. Didžiausias yra netoli Kretuonų kaimo - apie 400 pilkapių. Nors dažniausiai pasitaiko nedideli sampilai, 5-7 m skersmens, tačiau didžiausieji prie Rėkučių rasti pilkapiai yra net 20 m skersmens.

Aplink pilkapį būdavo iškasamas griovys arba sukraunamas akmenų vainikas. Pilkapių viduje palaidoti sudeginti arba nesudeginti mirusiųjų palaikai bei įvairios įkapės: papuošalai, buities įrankiai, ginklai. Kartais karys būdavo laidojamas kartu su savo žirgu.

Susipažinti su Rytų Lietuvos laidojimo pilkapiuose papročiais galima apžiūrėjus Palūšėje įrengtą pilkapio ekspoziciją.

Į viršų


Piliakalniai 

Parko teritorijoje yra 11 piliakalnių. Lietuvoje piliakalniuose gyventa nuo 2 tūkst. pr. Kristų iki XV a. pab. Vienas seniausių parko teritorijoje yra prie Linkmenų esantis piliakalnis, žmonių vadinamas Pilele. Žinomiausias yra Ginučių piliakalnis, ant kurio XIII-XV a. stovėjo Linkmenų pilis. Ši pilis buvo Rytų Lietuvos gynybinių pilių sistemos dalis. Šalia jos stūkso Papiliakalnės piliakalnis. Dar vienas piliakalnis slepiasi miške prie Puziniškio. Ko gero, didžiausią įspūdį padaro Taurapilio piliakalnis, įrengtas pietiniame Tauragno ežero krante.

Į viršų