Gyventojai
GYVENTOJAI
   
Šiuo metu Aukštaitijos nacionaliniame parke yra 116 kaimų, kuriuose gyvena  apie 2300 žmonių. Visą parko teritoriją galima skirstyti į dvi dalis. Šiaurinėje dalyje didžiausią teritorijos plotą užima miškai, kuriuose kaimai išsidėstę retai, prigludę prie ežerų ar upių. Kitos - centrinė ir pietinė - dalys apgyvendintos tankiau, nes čia ne tik  miškai, bet nemažai ir žemės ūkio paskirties teritorijos. Šioje dalyje yra ir didesnių gyvenviečių.
Pačius smulkiausius kaimus, teturinčius 5 ar dar mažiau gyventojų, būtų galima vadinti ir vienkieminiais kaimais. Juose yra viena ar kelios sodybos, kurias skiria miško ar lauko ruoželis ar ežero įlanka. Tokių kaimų parke yra beveik trečdalis. Jie yra būdingiausi parkui, sudaro jo savitumą. Tai Pažeimenys, Pelekas, Skroblus, Aukštaglėjus, Gineitiškis ir kiti. Nedaug parke liko ir nuo 100 iki 200 gyventojų turinčių kaimų: Antalksnė, Palūšė, Reškutėnai. Pati stambiausia gyvenvietė yra Kaltanėnų miestelis, turintis daugiau nei 300 gyventojų.
Šiuo metu parko teritorijoje beveik neliko darbingo amžiaus žmonių. Kuo mažesni kaimai, tuo senesni gyventojai juose gyvena. 49 mažuose kaimuose, turinčiuose iki 10 žmonių, net 71% žmonių pensinio amžiaus. Jaunų žmonių daugiau tik didesniuose kaimuose. Kaltanėnuose gyvena daugiausiai darbingo amžiaus žmonių. Vaikų taip pat nedaug – jaunesnės šeimos turi po 1-2 vaikus.
Nacionalinis parkas – ilgaamžių kraštas. 1996 m. parke gyvenę 32 žmonės buvo 90 metų ir vyresni. Tokį ilgą amžių, matyt, lėmė ne tik sveikas ir aktyvus gyvenimo būdas, bet ir neužterštas tyras miškų oras.