Atsakymai į konkurso dalyvių klausimus

 

DĖL VIEŠOJO IR PRIVATAUS SEKTORIŲ PARTNERYSTĖS PROJEKTO „TURIZMO KOMPLEKSO PALŪŠĖJE PLĖTRA“

Klausimas: 

Prašome paaiškinti ar FVM skaičiuoklėje taikyti nekilnojamo turto mokestį Naujam turtui - kieno nuosavybe formaliai jie bus laikomi iki sutarties pabaigos.

Taip pat prašome paaiškinti Jūsų pateiktų neatitikimų „Prašome patikslinti ar FVM skaičiavimuose yra visos vertės nurodytos be PVM“ bei „Prašome paaiškinti kurioje FVM eilutėje yra įvertintas pardavimų PVM” pozicijas - mes vadovavomės Konkurso sąlygų 14 priede nurodyta prielaida 2.6.1.(d), kad FVM skaičiuoklėje visos vertės, tame tarpe restorano lankytojo išlaidų bei restorano pajamų ir pardavimų, nurodomos be PVM.

 

Atsakymas:

Vadovaujantis Konkurso sąlygų 8.13.4. punktu, Projekto bendrovės sukurtas ar įgytas Naujas turtas lieka Projekto bendrovės nuosavybe, kurį jis pasibaigus Sutarčiai privalo nedelsdamas pasiimti, išskyrus tokį Naują turtą, kurio atskirti nuo Perduoto turto negalima be žalos jam, arba kurį Suteikiančioji institucija arba Direkcija sutinka perimti be papildomo atlygio.

Prašome patikslinti informaciją, iš kurios būtų galima įsitikinti, kad skaičiavimuose nurodytos reikšmės yra naudojamos be PVM. Atkreipiame dėmesį, kad visos skaičiavimuose naudojamos prielaidos turi būti aiškios, pagrįstos ir nedviprasmiškos.

 

 

Komisijos pirmininkas

Romualdas Bužinskas